16 maj 2018

Idévagnen 2018

Nu drar årets Idévagnsturné igång. Vi vill träffa dig som har idéer om hur samhällsutmaningar, stora som små, kan lösas på...
2 maj 2018

Partnerskapets första organisation från det privata näringslivet

Partnerskapet för Sociala Innovationer välkomnar en ny part: Zinkgruvan Mining, som är den första organisationen från det privata näringslivet som...
26 april 2018

Hitta rätt hjälp i Karlskoga/Degerfors med informationsportalen och nätverket LISA

Bakgrund Under februari-december hade Möckelnföreningarna ett samverkansavtal med Region Örebro, område närsjukvård väster, som hetta ”Civilsamhälle och närsjukvård”. Avtalets syfte var...

Partnerskapet ger råd och stöd till utvecklingen av nya idéer. Vilken konkret rådgivning du kan få beror på din idé och var i utvecklingsprocessen du befinner dig. Sannolikt kommer det att handla om rådgivning kring utveckling av din idé, olika organisatoriska lösningar samt tänkbara finansieringslösningar.

Mer om Rådgivning