Kontakt

Om du har frågor och synpunkter om partnerskapet eller vill ha stöd och rådgivning,
hör av dig till:

Anders Bro

Utvecklingsledare, Region Örebro län

019–602 73 94

Mikael Norberg

Administrativ assistent, Region Örebro län

Ulrika Lindmark

Administrativ assistent, Region Örebro län

Anders Johansson

Verksamhetsledare, Coompanion Örebro

Josefine Eklund

Länsstyrelsen Örebro län

Susanne Grundström

Hällefors folkhögskola

Åse Sundqvist

Verdandi Örebro län

Åsa Lindin

Länsstyrelsen Örebro län