Kontakt

Om du har frågor och synpunkter om partnerskapet eller vill ha stöd och rådgivning,
hör av dig till:

Anders Bro

Utvecklingsledare, Region Örebro län

019–602 73 94

Mikael Norberg

Administrativ assistent, Region Örebro län

0721-414040

Anders Johansson

Verksamhetsledare, Coompanion Örebro

Josefine Eklund

Länsstyrelsen Örebro län

Susanne Grundström

Hällefors folkhögskola

Åse Sundqvist

Verdandi Örebro län

Åsa Lindin

Länsstyrelsen Örebro län