Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi

Region Örebro län har nu fastställt en fyraårig handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi. Handlingsplanen har behandlats i Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor samt Nämnden för regional tillväxt. Handlingsplanen länkas ihop med den framväxande regionala utvecklingsstrategin. Dess grundläggande mål är ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. För att nå målet kommer ett flertal aktiviteter att genomföras under de kommande fyra åren.

Vill du ha mer information om planen och dess aktiviteter är du välkommen att höra av dig till Anders Bro, anders.bro@regionorebrolan.se eller 019 – 602 73 94

29 januari 2018