Idévagnen 2018

Nu drar årets Idévagnsturné igång.

Vi vill träffa dig som har idéer om hur samhällsutmaningar, stora som små, kan lösas på nya och bättre sätt. Du kanske har funderat på hur företag kan ta ett större samhällsansvar, hur våra nyanlända kan inkluderas på ett bättre sätt eller hur äldres kompetenser kan tas tillvara?

Förra årets Idévagnsbesök i Askersund, Degerfors, Fellingsbro, Hällefors, Kumla och Örebro resulterade i många nya och intressanta idéer som spände över ett stort antal områden. Från produktutveckling inom sjukvården till grön omställning i Hällefors.

I år arbetar vi på ett nytt sätt där vi låter besöken sammanfalla med evenemang som genomförs runt om i länet. Den 30 juni besöker vi Zinkgruvedagen. I höst planerar vi att besöka ett flertal platser och evenemang, främst i den norra länsdelen.

Prata om dina idéer på hur vi kan lösa samhällsomdaningar med Partnerskapet för Sociala Innovationer över en kopp kaffe och en bulle.

Välkommen!

16 maj 2018