Matchning mot jobb – ett vinnande koncept för Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län driver projektet Matchning mot jobb – en satsning inom gröna näringen i Örebro län. Projektet, som finansieras från Tillväxtverket och SV Örebro län, ger goda resultat!

I projektet har SV Örebro län utvecklat ett arbetssätt för att matcha behovet av arbetskraft hos företagare inom de gröna näringarna med nyanländas kompetenser. Redan under 2016 startade SV Örebro län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Örebro en gemensam satsning på matchning, men då med asylsökande som målgrupp. Sedan starten 2016 har 29 personer fått praktik varav 12 har övergått till anställning inom de gröna näringarna i Örebro län.

Genom projektet vill SV Örebro län bidra med kunskap om hur ideell sektor kan vara ett komplement till traditionella arbetsförmedlingstjänster som utförare av insatser för kompetens- och arbetskraftsförsörjning. I projektet har man ett gott samarbete med LRF Örebro och Arbetsförmedlingen i länet. Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med Susanna Jordán (susanna.jordan@sv.se) eller läs mer på https://www.sv.se/matchningmotjobb

4 december 2017