Mikrofonden Örebro – första beslutet om kreditgaranti

På flera håll i landet finns s.k. mikrofonder. Mikrofonderna kan ses som ALMIs motsvarighet för företag, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. Mikrofonderna ger stöd för utveckling av mikroföretagandet i Sverige. Mikrofonden kan utifrån sedvanlig kredithandläggning gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter. Mikrofonden kan också placera kapital i förlags- och medlemsinsatser eller aktier när t.ex. ett socialt företag har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån. Mikrofonden kan också gå in när ett nytt kooperativ har hittat en bra lokal men där hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år eller där föreningens EU-finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer.

Nu har Mikrofonden i Örebro län har tagit sitt första beslut om kreditgaranti. Mötesplatsen Prisma i Karlskoga har tack vare Mikrofonden kunnat få en kredit hos sin bank så de kan betala ut löner i avvaktan på intäkter som ibland kan vara försenade. Lösningen skapar trygghet för de anställda.

Vill du veta mer så finns information på http://mikrofonden.se/ eller ta kontakt med Örjan Samuelsson (orjan.samuelsson@s-activa.se) som är ordförande i Mikrofonden Örebro län.

28 november 2017