Nya finansieringslösningar för social innovation och samhällsutmaningar

Stiftelsen Cesam startar tillsammans med Region Örebro län ett projekt för att undersöka möjligheten till nya finansieringslösningar för sociala innovationer och samhällsutmaningar. Idag utgör Mikrofonden i länet en resurs för civilsamhälle och social ekonomi genom möjlighet till garantier för kontokrediter, hyra av lokal eller banklån vid exempelvis investeringar eller innan ett projektbidrag betalas ut. Länk till Mikrofonden. Samtidigt ser vi ett växande behov av nya former för finansiering. Ett studiebesök till Irland och banken Clann Credo gav inspiration:

I höstas besökte Bengt Storbacka (ordförande nämnden för kultur, bildning och ideell sektor, Region Örebro län)  och Anders Bro (utvecklingsledare, Region Örebro län) banken Clann Credo på Irland. Clann Credo är en bank som vänder sig till civilsamhälle och social ekonomi. Under de senaste 20 åren har Clann Credo kunnat bevilja över 100 miljoner euro i lån till över olika 900 projekt. Detta tjänar som inspiration för att utveckla finansieringsmöjligheterna inom civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län.

Vill ni läsa mer om Clann Credo, klicka här!

Här kan ni läsa Clann Credo reseberättelse

 
clann

14 december 2018