På fredag den 2/3 pratar vi statistik!

Välkomna till workshop Statistik för civilsamhälle och social ekonomi

Tid: 2/3 kl:9:00-12:00
Plats: Coompanion, Rudbecksgatan 26, Örebro

För att i grunden förstå civilsamhällets och den sociala ekonomins betydelse
för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet krävs i många fall tillgång
till relevant statistik. Endast då kan vi klargöra omfattning och utbredning av
organisationer, personer, ekonomi och aktiviteter inom civilsamhället och den sociala ekonomin. Idag saknas till stora delar sådan relevant statistik.

Partnerskapet för sociala innovationer bjuder därför in till en workshop där vi förutsättningslöst diskuterar behov av statistik inom detta område. Du som
företräder civilsamhället/den sociala ekonomin eller jobbar i offentlig verksamhet med dessa frågor är varmt välkommen.

Anmälan sker till Mikael Norberg på
Region Örebro län senast den 1/3
mikael.norberg@regionorebrolan.se.
Glöm inte att ange om du har allergier eller särskilda önskemål vid fika.

 

26 februari 2018