Partnerskapets Arbetsutskott

I takt med att vi växer både i antal parter och i aktiviteter ökar behovet av en smidigare samordning. Från och med årsskiftet har vi startat ett arbetsutskott. Det består av Anders Bro och Micke Norberg (Region Örebro län), Åse Johansson (Verdandi), Anders Johansson (Coompanion), Susanne Grundström (Hällefors folkhögskola) samt Josefine Eklund och Åsa Lindin (Länsstyrelsen Örebro län). Det är en bra blandning av företrädare för offentlig verksamhet och civilsamhälle. Arbetsutskottet träffas var tredje vecka och arbetar praktiskt och konkret med de frågor som hanteras på Partnerskapets stormöten. Under de gånga veckorna har arbetsutskottet t.ex. jobbat med årets fyra erfarenhetsträffar, den nya rådgivningsturnén och frågor om marknadsföring.

Vill du komma i kontakt med Arbetsutskottet? Använd länkarna nedan

Anders Bro
Mikael Norberg
Josefine Eklund
Susanne Grundström
Åse Johansson
Åsa Lindin
Anders Johansson

20 februari 2017