Partnerskapets första organisation från det privata näringslivet

Partnerskapet för Sociala Innovationer välkomnar en ny part: Zinkgruvan Mining, som är den första organisationen från det privata näringslivet som valt att ingå i Partnerskapet. Det är en mycket positiv utveckling! Kontaktperson för Zinkgruvan Mining AB är Monika Andersson.

Zinkgruvan_logo

Här följer en presentation från Zinkgruvan Mining.

Zinkgruvan Mining är Sveriges sydligaste gruva och ligger i Askersunds kommun sex mil söder om Örebro. Vår affärsidé är att vara ett av de mest ansvarstagande och resurseffektiva företagen i branschen. Vi bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm. Vår primära produkt är zink som bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att ingå i galvaniseringsprocessen. 2017 firade vi 160 år av kontinuerlig verksamhet.

Vi är en aktiv samhällsaktör. Våra fokusområden är initiativ som bidrar till att skapa ett hållbart, ekonomiskt starkt och inkluderande samhälle. Exempel på tidigare satsningar är Knalla turistgruva, KOMTEK, stipendiatprogram, Zinkgruvan Run of Mine och partnerskap med entreprenörfrämjande aktörer som Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum i Sydnärke. Vi arbetar ofta tillsammans med lokala föreningar och organisationer. För att skapa långsiktig förändring behövs strukturer och breda samverkansprojekt och därför ser vi fram emot att gå med i partnerskapet för sociala innovationer.

Läs mer om oss här: www.zinkgruvanmining.com

2 maj 2018