Regeringens nya strategi för sociala företag

I fredags publicerades regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Strategin fokuserar på fem områden:

1. Behov och efterfrågan
2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
3. Finansiering
4. Tydliggör och mät effekterna
5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Den sammanfaller väl med Region Örebro läns nya handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi.

Läs mer om den nya strategin här.

5 februari 2018