Socialt företagande i Örebro län

Region Örebro län och Coompanion genomför projektet Socialt företagande i Örebro län under perioden 2019-02-01—2020-10-31. Projektet finansieras av Tillväxtverket och har som syfte att synliggöra socialt företagande och socialt entreprenörskap som utvecklingskraft i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Enligt regeringen kännetecknas socialt företagande av att:
1. den affärsmässiga verksamheten, oberoende av företagets associationsform, är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.
2. företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå,
3 företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten eller investeras i nytt samhällsnyttigt projekt istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

I projektet:
1. genomför vi en enkät som kommer att riktas till civilsamhällets organisationer för att klargöra omfattning och utbredning av sociala företag inom civilsamhället.
2. testar vi metoder för att värdera de sociala företagens samhällsnytta.
3. samordnar och förstärker vi rådgivning för sociala företag.

Klicka här för att ladda ner en Power Point-presentation av projektet

25 mars 2019