Parter

Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län startar sin verksamhet 1 januari 2015. I takt med att allt fler parter undertecknar partnerskapets överenskommelse kommer antalet aktörer inom partnerskapet att växa.

De ingående parterna kommer kommer primärt och initialt att bestå av idéburna organisationer och offentliga aktörer. De idéburna aktörerna utgörs främst av de paraplyorganisationer på länsnivå som fångar upp medlemsorganisationer på lokal/kommunal nivå samt metodstödjande idéburna organisationer med ett länsansvar. I den andra gruppen ingår kommuner, Region Örebro län, länsstyrelsen samt universitetet. Partnerskapet är även öppet för näringslivet och vi ser fram emot att regionala företagarföreningar kommer att ingå.

Parter

  • askersunds kommun

 

  • Hallsbergs kommun

 

  • Logotyp Hällefors kommun

 

  • liggande_farg

 

  • Kumla kommun

 

  • Print

 

  • lekeberg_logo

 

  • Lindesbergs kommun

 

  • ljusnarsbergs_kommun_logotyp

 

  • kommunlogotyp_farg

 

  • Arbetsformedlingen

 

  • Lansstyrelsen

 

  • regionorebrolan1rad_rgb

 

  • Orebro Universitet

 

  • ABF_logo_ellips_RED

 

  • Activa logotyp 2012

 

  • bilda

 

  • cesam.logoSven

 

  • Coompanion

 

  • Finsam Karlskoga

 

  • Finsam Sydnärke

 

  • Friluftsframjandet

 

 

  • Hallefors_folkhogskola

 

  • konstframjandet

 

  • Loggor till PPT_2018

 

  • Möckelnföreningarna

 

  • Vuxenskolan

 

  •     sk_logo_cmyk

 

  • verdandi

 

  • ÖLIF-LOGO

 

  • OLBF

 

  • Zinkgruvan Mining AB

 

  • NBV_500x177px