Verksamheter och aktiviteter

Partnerskapet har en bred verksamhet. Våra olika aktiviteter innehåller både studiecirklar, olika typer av dialogmöten och andra utvecklingsinriktade workshops.

Vi genomför särskilda lärseminarier samt även rådgivning och metodstöd så att dina idéer kan utvecklas till sociala innovationer. Att koordinera olika partnerskapsgemensamma ansökningar och löpande bedriva en omvärldsbevakning är också viktigt.