Rådgivning

Sannolikt kommer det att handla om rådgivning kring utveckling av din idé, olika organisatoriska lösningar samt tänkbara finansieringslösningar.

Vem ger råd och stöd? I partnerskapet deltar ett stort antal parter. Många kan ge råd och stöd inom sina egna verksamhetsfält. Coompanion och Region Örebro län har ett särskilt utpekat ansvar för rådgivning. De bidrar med varsina kompetenser och utgör den primära rådgivningsgruppen.

Ibland är det nödvändigt att låta en större grupp delta i rådgivningen. Ofta handlar det om idéer som spänner över flera verksamhetsområden. Då träder den större rådgivningsgruppen in. Vid sidan av Coompanion och Region Örebro län ingår här också representanter för Stiftelsen Activa, Studieförbundet Vuxenskolan samt Studieförbundet Bilda.

Vill du komma i kontakt med Partnerskapets rådgivningsgrupp tar du kontakt med Anders Johansson (anders.johansson@coompanion.se) eller Ulrika Lindmark (ulrika.lindmark@regionorebrolan.se).