Rådgivning

Partnerskapet ger råd och stöd till utvecklingen av nya idéer. Vilken konkret rådgivning du kan få beror på din idé och var i utvecklingsprocessen du befinner dig.

Sannolikt kommer det att handla om rådgivning kring utveckling av din idé, olika organisatoriska lösningar samt tänkbara finansieringslösningar.

Vem ger råd och stöd? I partnerskapet kommer ett stort antal parter att delta. Många kan ge råd och stöd inom sina egna verksamhetsfält. Coompanion, Örebro Universitet, samt Region Örebro län har ett särskilt utpekat ansvar för rådgivning. De bidrar med varsina kompetenser.

Har du en fråga eller vill ha råd och stöd, hör av dig till info@so-in.se, så bokar vi in en tid.