Studiecirklar, dialogmöten och utvecklingsinriktade insatser

I Partnerskapet har vi en stark representation av aktörer från folkbildningen. Det är mycket positivt. Dels på grund av att vi därmed får en bra spridning av Partnerskapets verksamheter till föreningar och organisationer, men i synnerhet på grund av att vi därmed kan använda oss av folkbildningens pedagogik. Med hjälp av folkbildningens ”underifrånperspektiv” och genom att utgå ifrån den vardag som föreningsaktiva befinner sig i, kan vi utveckla naturliga och självklara forum för samtal om sociala innovationer i länet.

Örebro läns bildningsförbund, som organiserar länets fem folkhögskolor och 10 studieförbund, har bl.a. tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan påbörjat ett arbete som syftar till utveckla en modell för studiecirklar och forskningscirklar på temat sociala innovationer. Under tiden det arbetet pågår erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan ett upplägg för föreningar på temat Från idé till ansökan för de föreningar som vill utveckla nya projektidéer. För vidare information, kontakta Linda Nors, projektutvecklare vid Studieförbundet Vuxenskolan.